Za prekursora logiki uważa się Arystotelesa, który był również jednym z najważniejszych myślicieli i filozofów, dzięki któremu ukształtował się cały europejski i światowy trend w filozofii. Logika stanowi naukę o sposobach jasnego i jak najbardziej to możliwe - ścisłego formułowania swoich myśli oraz uzasadniania swoich twierdzeń.

Retoryka stanowi natomiast sztukę budowania artystycznej i perswazyjnej wypowiedzi. Niegdyś stanowiła bardzo ważny element nauczania, a umiejętność retorycznego wyrażania się była niezwykle ceniona i traktowana za ważną umiejętność.

W księgarni internetowej Chodnik Literacki posiadamy szeroki wybór książek, które będą dla czytelników idealnym wprowadzeniem w tematykę logiki i retoryki, ale również pozycje, które okażą się być doskonałym rozwinięciem już zdobytej wiedzy z zakresu logiki czy retoryki. Szczególnie polecamy „Jak się dogadać? Czyli retoryka codzienna" autorstwa Michała Rusinka i Anety Załazińskiej czy „Mów i zwyciężajBriana Tracy. Ponadto, klasyczne już książki najważniejszych myślicieli z tego zakresu czyli „RetorykaArystotelesa i „ErystykaArtura Schopenhauera.