Katalog


XIX wiek w Polsce to stulecie uznawane za początek czasów nowoczesnych i umownie traktowane jako odrębna epoka historyczna. W historii powszechnej za początek XIX wieku tradycyjnie przyjmuje się nie rok 1801, ale 1789 - a więc moment wybuchu rewolucji francuskiej. Z kolei w dziejach Polski za punkt graniczny uchodzi ostatni rozbiór Rzeczypospolitej, zapoczątkowujący okres rozbiorów.

Było to stulecie określane było mianem „wielkiego wieku", a przede wszystkim okresu postępu. W jego trakcie doszło do niezwykłego rozwoju nauki i techniki. Za sprawą parowców, kolei żelaznej i pierwszych samochodów możliwe stały się szybkie podróże nie tylko między miastami, ale też państwami czy kontynentami. Był to czas przemian w mentalności i myśli politycznej. Za datę końcową epoki przyjmuje się rok 1914 i wybuch pierwszej wojny światowej.

W księgarni internetowej Chodnikliteracki.pl znajduje się wiele ciekawych pozycji dla wszystkich zainteresowanych XIX wiekiem w Polsce. Polecamy m.in. pozycję "W cieniu koronkowej parasolki" (Dobkowska Joanna i Wasilewska Joanna), która obejmuje okres od Wielkiej Rewolucji Francuskiej do wybuchu I wojny światowej i ukazuje, jak żyły elity ówczesnego społeczeństwa. Przedstawia modę europejską,a także cytuje XIX-wieczną prasę światową i pamiętniki polskich arystokratek.

Książka Pawła Smusia "Minister Józef Beck" przedstawia biografię -Józefa Becka, czyli dom rodzinny i lata młodzieńcze żołnierza, polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej, natomiast Wacław Felczak i jego wybitne dzieło "Europa Centralis" przedstawia rolę i wysiłki Polaków mające na celu pogodzenie Węgrów ze Słowianami w XIX w., jak również zaangażowanie i wkład polskiej emigracji w powstanie programu jugosłowiańskiej polityki Serbii w latach czterdziestych XIX w. Zabiegi te, jak podkreślał Wacław Felczak, stanowią chlubną kartę w dziejach polskiej aktywności politycznej w Europie Środkowej i na Bałkanach w XIX w.