Katalog


Ameryka Środkowa może budzić wśród niewtajemniczonych wiele różnych, często jednak mylnych skojarzeń. Swój obecny kształt, politykę i struktury społeczne, kraje Ameryki Południowej „zawdzięczają" w znacznej mierze Europejczykom, którzy przed wiekami odbywali dalekie podróże w nieznane wtedy jeszcze rejony świata i urządzali je pod swoje upodobania.

O wpływie kolonializmu ze starego kontynentu można dowiedzieć się zarówno z klasycznych dzieł antropologii jak „Smutek tropików" Levi-Strauss czy z „Ekonomii Meksykańskiego Systemu Targowego" Bronisława Malinowskiego.

O współczesnych i bardziej aktualnych problemach i sytuacji na kontynencie zamieszkiwanym dawniej przez Azteków czy Majów można dowiedzieć się z „Polowania na Escobara" Marka Bowdena, „Władzy i obłędu" Enrique Krauze. Natomiast o Polakach żyjących w tych odległych krajach pisał Tomasz Pindel w „Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody".