Starożytność, to stąd pochodzą najstarsze zapiski, które udało się odnaleźć historykom i archeologom. To kolebka naszej cywilizacji, początek filozofii, religii, szeroko rozumianej sztuki i oczywiście literatury. Trudno byłby sobie wyobrazić współczesny świat bez i naszą kulturę bez tego istotnego okresu w historii. Starożytni Grecy, a później Rzymianie, to dzięki nim wykształcona została kultura, która po wielu przeobrażeniach stała się obecnie funkcjonująca i uznaną.

W księgarni internetowej Chodnik Literacki znaleźć można wiele klasycznych, najważniejszych dla naszej kultury i cywilizacji dzieł wywodzących się ze starożytności. Wciąż inspirujące i studiowane, nie tylko na wykładach z filozofii, dzieła Platona jak „Państwo" czy „MyśliSeneki, do tego dzieła Arystotelesa czy Cycerona, które urozmaicą i pogłębią dotychczasową wiedzę, z zakresu filozofii starożytnej. Dla uczniów pomocne mogą się okazać „Iliada" i „OdysejaHomera, czyli pierwsze epopeje, które zapoczątkowały ten gatunek literacki.