Kazimiera Iłłakowiczówna

Urodzona 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie, zmarła 16 lutego 1983 roku w Poznaniu. Polska pisarka, poetka oraz tłumaczka. Licznie nagrodzona, prywatnie była osobą kapryśną i nieprzewidywalną, a tym samym duszą towarzystwa. Otrzymała m. in. Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumunii. W skład jej twórczości wchodzą wybitne wiersze, w poczet których zaliczyć można Anioły, Bądźcie wy ze mną, Bezlitosna pamięć, Białość.