25,67
25,67 zł - najniższa cena 37,80 zł - cena detaliczna
Do koszyka
24,95
24,95 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna
Do koszyka
23,80
23,80 zł - najniższa cena 35,00 zł - cena detaliczna
Do koszyka
Sztuka ludowa powstała z potrzeb materialnych i duchowych społeczności wiejskiej, z ambicji regionalnych i chęci pokazania swej pozycji społecznej oraz osiągnięć artystycznych. Wyraża się przez muzykę, tańce, legendy, bajki, poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych. Wszystkie te zjawiska były nierozerwalnie związane ze sobą oraz z życiem wsi i tworzyły kulturę ludową.

Wytwory sztuki ludowej nie są samodzielnymi dziełami sztuki, lecz zawsze pełnią określoną funkcję w życiu wsi, a ich wartość artystyczna idzie w parze ze znaczeniem użytkowym. Sztuka ludowa zaspokajała istotne potrzeby wsi, a chłopi w ramach gospodarki samowystarczalnej, zdani byli na własną wytwórczość we wszystkich dziedzinach życia.
Obecnie sztuka ludowa zanika w krajach o wysokiej cywilizacji, dlatego księgarnia internetowa Chodnikliteracki przygotowała szereg wyjątkowych pozycji, które przywołają zapomniany folklor naszego kraju.

"Góralski etnodizajn" Agnieszki Domańskiej zainteresuje każdego miłośnika polskich Gór, ponieważ jest doskonałym wprowadzeniem do zrozumienia, czym była i czym jest dzisiaj kultura ludowa Podhala. Autorka sprawdza, jak owa sztuka wpływa na współczesne wzornictwo. Natomiast publikacja "Polska - kraj folkloru?" zwróci uwagę na złożony i niejednoznaczny temat zainteresowania sztuką ludową w Polsce. Mezalians młodopolskiej chłopomanii z socrealizmem, czy kreowanie wizerunku Polski jako kraju obyczajowego, z tradycjami i charakterystyczną wiejskością.