Paweł Mościcki

Filozof, eseista i tłumacz. Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki, a także krytycznymi dyskursami politycznymi. Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge’a, Slavoja Žižka, Jacquesa Rancière’a. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”.