Paul Ricoeur

Paul Ricoeur (1913-2005) – filozof francuski, jeden z największych myślicieli francuskich II połowy XX wieku.

Był działaczem socjalistycznym i chrześcijańskim (protestanckim). Jest autorem dzieł filozoficznych dotyczących wielu dziedzin: polityki, psychoanalizy, egzegezy biblijnej, poetyki, teorii literatury.