P.L. Travers

Autorka pochodzi z Australii – aktorka i dziennikarka. Szerszemu gronu odbiorców doskonale znana z serii książek dla dzieci o czarodziejskiej niani „Mary Poppins”, która doczekała się mnóstwa ekranizacji oraz spektaklów teatralnych w formie musicali.

Pani Pamela nie miała łatwego dzieciństwa, jej ojciec zmarł, a matka groziła samobójstwem i pozostawieniem Helen jako opiekunki dwóch młodszych sióstr, co całe szczęście nie doszło do skutku. W wieku 25 lat przeprowadziła się z Australii do Londynu, tam przyjęła swój pseudonim artystyczny, który znany jest do dziś i rozpoczęła pracę literacką - jej pierwszym wydawcą był syn J. M. Barriego, autora "Piotrusia Pana".