Nicolas Slonimsky

Nicolas Slonimsky (1894-1995) muzykolog i kompozytor amerykański pochodzenia rosyjskiego, krewny Antoniego Słonimskiego. Od 1923 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych.
Jest autorem cenionych leksykonów muzycznych. Komponował utwory na fortepian i orkiestrę o żywym, happeningowym stylu. Był także dyrygentem, pedagogiem i redaktorem wydawnictw muzycznych.