Nicolas Malebranche

Nicolas Malebranche (1638-1715) francuski filozof wywodzący się ze szkoły kartezjańskiej.

Wymienia się go często jako twórcę okazjonalizmu (w rzeczywistości rozwinął on teorię Arnolda Geulincxa).