Monika Sznajderman

Urodzona w 1959 roku. Wydawca, literat oraz antropolog kultury. Absolwentka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Kieruje Wydawnictwem Czarny. Zajmuje się formami współczesnej wyobraźni religijnej oraz antropologią współczesności, przede wszystkim problemami popularnej kultury audiowizualnej. Ponadto jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim. Książka „Fałszerze pieprzu” zaprowadziła ją do finału w konkursie Nagrody Literackiej „Nike” 2017. Autorka „Znikającej Europy”, „Fałszerzy pieprzu” oraz wielu publikacji m.in.: „Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej”.