Mircea Eliade

Mircea Eliade (1907-1986) - rumuński religioznawca, indolog, filozof kultury, a także eseista i pisarz.

Był głównym przedstawicielem tzw. szkoły morfologii świętości w religioznawstwie, badającej fundamentalne archetypy religijne, manifestujące się w dziejach religii poprzez symbole, mity, hierofanie oraz rytuały. Istotę jego koncepcji religii stanowi teoria sacrum w opozycji do profanum – dwóch sposobów realizowania przez człowieka własnej egzystencji.


126,65 Powiadom mnie
35,35 21,64 Do koszyka
64,00 39,23 Do koszyka
46,00 28,20 Do koszyka