Katarzyna Wenta-Mielcarek

Autorka urodziła się w Szczecinie w 1974 roku. Pomieszkuje w Polsce, Niemczech i Francji. Studiowała filologię niemiecką i polską, a także komunikację interkulturową.
W życiu zawodowym zajmuje się wielokulturowością, komunikacją, integracją oraz nauczaniem języka polskiego i niemieckiego. Od 2016 roku jest zaangażowana w walkę o prawa kobiet w Polsce. Zorganizowała Czarny Protest w Strasburgu i we Francji.