Karl Popper

Karl Popper (1902-1994), filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny – który sam uważał za kontynuację filozofii Immanuela Kanta – został przez niego nazwany racjonalizmem krytycznym. Przez wielu jest uważany za jednego z największych filozofów XX wieku. Najbardziej znanymi jego dokonaniami są stworzenie zasady falsyfikowalności jako kryterium naukowości (popperyzm), oraz koncepcji społeczeństwa otwartego, będącego swoistym rozwinięciem koncepcji demokracji Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla.