Albert Otto Hirschman

Albert Otto Hirschman (ur. 1915), amerykański ekonomista, specjalista w dziedzinie ekonomii rozwoju i zagadnień związanych z Ameryką Łacińską. Pisez również prace dotyczące nauk społecznych.

Hirshman pisząc o procesach gospodarczych, podkreśla ich złożoność i nierozerwalne związki z czynnikami polityczno-społecznymi. Wiele uwagi poświęca także społecznym i moralnym aspektom funkcjonowania instytucji rynkowych.