W zachodnim postrzeganiu filozofii bardzo często dużo miejsca poświęca się na omawianie własnego dorobku w tej dziedzinie. Współcześni myśliciele pokazują analizy klasycznych filozofów lub rekonstruują ich dorobek i rzucają na nie nowe światło. Dopiero od niedawna można zauważyć wzrost zainteresowania filozofią wschodu czy wschodnim podejściem do życia.

To zainteresowanie wykracza często poza praktykowanie jogi, medytację czy mindfulness, coraz częściej autorzy i filozofowie powołują się na filozofów czy przywódców religijnych z Dalekiego Wschodu, ich myśli i rozważania.

Chodnik Literacki ma w swojej ofercie wiele książek, które przybliżą czytelnikom tę niezwykłą tematykę, jak na przykład „Pustka jest radością" Artura Przybyszewskiego, „Buddyjska sztuka znikania" Ajahn Brahma lub „Wprowadzenie do Buddyzmu Zen".

Dostępne są również książki znanych na całym świecie i cenionych przywódców duchowych i religijnych jak Dalajlama i jego „Podążaj ścieżką Buddy" czy „Sztuka szczęścia" oraz Gandhiego - „Autobiografia. Moje doświadczenia w poszukiwaniu prawdy".