Filozofia jako jedna z najstarszych nauk wciąż inspiruje artystów, w tym pisarzy na całym świecie. Im dłużej człowiek żyje, tym więcej pytań przychodzi mu na myśl i tym więcej chce wiedzieć i odkrywać.

Pisarze, jako jedni z tych artystów wciąć na nowo zadają pytania, które już kiedyś były zadane, poszukują stale odpowiedzi i zmuszają czytelnika do myślenia i do poszukiwania odpowiedzi razem z nimi. Jedną z takich autorek jest polska noblistka za rok 2018 - Olga Tokarczuk i jej liczne książki, które można znaleźć w ofercie chodnika literackiego, jak „Podróż Ludzi Księgi", „Prawiek i inne czasy".

Ponadto do wspólnej podróży filozoficznej o moralność i etykę zapraszają także Umberto Eco w powieści „Imię Róży" czy Eric-Emmanuel Schmitt z książką „Oskar i Pani Róża". Podróż po filozoficznej Europie można odkryć również na łamach klasycznej już powieści „Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa czy krocząc po paryskich ulicach w „Dżumie" Alberta Camus.