Wywiady


Wywiady,
to obszerna kategoria książek, która cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. Książki z tej kategorii przyjmują najczęściej formę wywiadów, rozmów z ekspertami w danych dziedzinach, którzy przybliżają czytelnikowi bardziej lub mniej szczegółowe informacje na dany temat. Osoba zadająca pytania robi to najczęściej w konkretnym celu, tj. by uzyskać pewne informacje dotyczące danych wydarzeń bądź przeżyć danej osoby. Książki z kategorii wywiady niekiedy przyjmują również formę podobną do reportaży, w których autorzy opisują własne przeżycia bądź przeżycia osób postronnych.

W naszej księgarni internetowej chodnikliteracki.pl każdy z czytelników znajdzie w tej kategorii tytuł, który go zainteresuje. Wybór jest bardzo obszerny i zróżnicowany, ponieważ są to m.in. takie pozycje jak: "Masa o kobietach polskiej mafii" (Artur Górski), "Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce w rozmowie z Krzysztofem Pyzią" (Jerzy Dziewulski, Krzysztof Pyzia), "Tajemnice pielęgniarek Prawda i uprzedzenia" (Marianna Fijewska), "Łobuzy, grzesznicy mile widziani" (Grzegorz Kramer, Łukasz Wojtusik, Piotr Żyłka) czy "Życie na pełnej petardzie" (Ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka).