Czesław Miłosz

Czesław Miłosz

Uznawany za najbardziej płodnego pisarza swoich czasów, tworzył nieprzerwanie od wczesnej młodości do końca swoich dni. Dla pisarstwa Czesława Miłosza, żaden gatunek literacki nie stanowił trudności. Różnorodność jego twórczości budzi podziw i fascynację. Publicystyka, krytyka literacka, historia literatury, tłumaczenia...Tłumaczył Szekspira, Eliota, poetów japońskich i Biblię z języka oryginalnego. Sam należy do grona twórców, którego poezja została przetłumaczona na wszystkie języki.

Czesław Miłosz poeta natchniony


Urodzony w rodzinie szlacheckiej jako obywatel Litwy narodowości polskiej. Szczęśliwe dzieciństwo wśród piękna przyrody i bliskich, ukształtowały jego wrażliwość (dał temu wyraz w „Dolinie Issy”), również na problemy narodowe, rasowe i religijne, co związane było z zamieszkiwaniem na terenach bogatych w tradycje wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Czesław Miłosz mieszkał i tworzył w Wilnie, Warszawie, Krakowie, Francji i Ameryce. Na emigracji spędził prawie 40 lat. Sercem zawsze związany był z Litwą, podobnie jak Mickiewicz, którym się inspirował. Nie lubił pytań o to, czy jest poetą polskim czy litewskim czego dał wyraz pisząc „Rodzinę Europy, autobiograficzną książkę o Europie Wschodniej. Twórczość Czesława Miłosza naznaczona”, była przez wydarzenia, które wstrząsnęły światem: wojny, przemiany ustrojowe, rewolucja technologiczna. Dopiero po zrywie solidarnościowym mógł odwiedzić Polskę (1981), na stałe osiadł w Krakowie w roku 2000, wcześniej, od lat 90. XX wieku dzielił czas na Amerykę i Kraków i tu zakończył swój ziemski żywot.

Czesław Miłosz - książki, powieści, wiersze


To wewnętrzny głos podpowiadał mu słowa. Jego debiutem literackim (1933) były drukowane w prasie akademickiej „Kompozycja” i „Podróż”. W 1933 wydaje I. tom poetycki „O czasie zastygłym”. Po wojnie wydał zbiór wierszy „Ocalenie”. Emigracyjne losy Czesława Miłosza obfitują we wzloty i upadki i dopiero pobyt w Ameryce i praca wykładowcy pozwoliła mu w pełni oddać się pisarstwu. Z okresu emigracji pochodzi min. „Zniewolony umysł”, zbiór wierszy „Światło dzienne”, powieść „Zdobycie władzy”, „Dolina Issy”, „Traktat Poetycki”. W ostatnich lata życia powstały „To”, „Druga przestrzeń”, „Orfeusz i Eurydyka”.

Od 2000 roku z inicjatywy Wydawnictwa Znak i Wydawnictwa Literatura mamy możliwość na nowo poznać „Dzieła zebrane” Czesława Miłosza. Książki Czesława Miłosza można nabyć w naszej księgarni internetowej. Poezja Miłosza niesie ze sobą niebywałe doznania, warto się w niej „zanurzyć”. To jeden z kilku polskich tówrców, nagrodzonych Literacką Nagrodą Nobla. Oprócz Miłosza wyróżnienie to otrzymali m.in.: Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska czy - ostatnio - Olga Tokarczuk.

Więcej o Czesławie Miłoszu na www.milosz.pl
fot. MDC archives


48,00 35,27 Do koszyka
32,78 Powiadom mnie
74,90 48,69 Do koszyka
39,90 25,94 Do koszyka